Projecten met VOETen

“Over welke minimumcapaciteiten moet een Vlaams burger beschikken voor de uitbouw van een persoonlijk leven en om kritisch-creatief te functioneren in de samenleving?” 
Door middel van diverse projecten, per jaar of graad georganiseerd, willen wij elke leerling helpen om net die vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om te voldoen aan deze vraag. 
Twee factoren die daarin bepalend zijn, zijn: persoonlijkheid en omgeving. Die twee vormen de basis voor alles als typisch menselijk gedrag beschouwd kan worden.

 

Persoonlijkheid

Lichamelijke gezondheid en veiligheid Mentale gezondheid Socio-relationele ontwikkeling

  

 

Omgeving

 

Politiek- juridische
samenleving
Socio-economische
samenleving
Socio-culturele
samenleving
Omgeving en
duurzame ontwikkeling

 

 

 

Een greep uit het ruime aanbod:
Onze eerstelingen kennen: Westmalle, anti-pestweekKen-je-stad-dag, studiereis, H.O.P.E-project…
de tweedejaars hebben ontmoetingsdagen, projectdag, studiereis, projecten rond mobiliteit en verkeer, 
In de derde schijf volgt Damiaanactie, studiereizen naar Brugge en Rijsel, taaluitwisseling in Herve, ontmoetingsdagen, project burgerzin
De vierdes: ontmoetingsdagen, relatievormingsdriedaagse, Vierde wereld, studiereis Hoge Veluwe…
De eerstejaars in de derde graad: ontmoetingsdag-sportdag, beleefdagen, project rond seksualiteit, studiereis naar Parijs en het filmforum…
De laatstejaars hebben hun politieke vormingsvoormiddag, studiereis naar Amsterdam, een bezoek aan de Parlementen in Brussel, Den Avond…

 

Terug naar overzicht