opendeurdag 6 mei

Het Sint-Lodewijkscollege, directie, lerarenkorps en leerlingen nodigen je uit tijdens de opendeurdag op zaterdag 6 mei.

De directie geeft uitleg over de verschillende bekende en nieuwe studierichtingen (klik hier voor een overzicht.) op het College. In de eerste graad kan je kiezen voor klassieke talen, moderne wetenschappen of socio-economische activiteiten. Die studierichtingen bereiden voor op onderwijs met Grieks of Latijn, wetenschappen en wiskunde, economie, ondernemen en I.T of sociaal-technische wetenschappen.

Leer meer over het belang van de ontmoetingsdagen voor de eerstes in Westmalle. Leerlingen gidsen u doorheen de klaslokalen waar de leerlingen van het eerste jaar vertoeven, maar ook het M.O.-lokaal, labo voor natuurwetenschappen, computerklassen,  P.O.-lokaal.

Sta even stil bij het standje van de voorbije Paasreizen. Op de speelplaats zullen heel wat leerlingen enthousiast hun aangeleerde choreografie demonstreren. Woon een paar door leerlingen uitgevoerde wetenschappelijke proeven bij in het labo. In de computerklassen verneem je meer over onze typcursus en over de ICT-skills in het verschiet. In het vaklokaal voor Frans voeren leerlingen een dialoog. Bewonder in het technieklokaal de vaardigheden en in het P.O.-lokaal de creativiteit van onze leerlingen. Luister in het lokaal voor leerlingenbegeleiding hoe onze school ook hier op inzet.
De vakgroep economie legt je met plezier uit wat Topteam en Ecoman betekent voor onze derde graad en de leerkrachten Humane wetenschappen nemen je mee naar de dieptes van de menselijke psyche. Wetenschappenleerkracht Kitty Bossaer en haar collega’s leggen uit hoe ze je in het laatste jaar beter helpen voorbereiden om te slagen in de TAT-toelatingsproeven voor Arts en Tandarts, waar onze leerlingen traditioneel hoog boven het Vlaamse gemiddelde scoren. Dit is geen dag om te missen en ook inschrijven is mogelijk.

Terug naar overzicht