Drie keer per schooljaar verschijnt er een nieuw nummer van het informatieblad, waarin de lezer alles kan vernemen over het dagelijks leven op het Sint-Lodewijkscollege. Het blad biedt ouders, leerlingen en oud-leerlingen de kans om voeling te houden met de talrijke activiteiten die op school georganiseerd worden.

Wie zich wil (her)abonneren op het informatieblad kan dit doen door te storten op rekeningnummer IBAN: BE98 4433 6017 9193 en BIC: KREDBEBB van het Sint-Lodewijkscollege met de vermelding “abonnement informatieblad”. (gewoon abonnement 8 euro, steunabonnement 11 euro en ere-abonnement 14 euro). 

In ons volgend nummer (Kerstmis 2017) kan je onder andere meer vernemen over:

 • de Damiaanactie op school, met tal van acties georganiseerd door de derdes onder de bezielende begeleiding van Marc Philips

 • een verslag met foto’s over “Den Avond”, een jaarlijks weerkerend fenomeen dat onze zesdes nog steeds met veel liefde brengen
 • de rubriek “25 jaar later”, waarin de oudleerlingen van het schooljaar 1991-1992 centraal staan

 • een overzicht van de resultaten van onze oudleerlingen in het hoger onderwijs (academiejaar 2015-2016)
 • de rubriek “Uit de kast” waarin Michel Borgt een aspect uit de geschiedenis van het college belicht

 • de dansprestaties en het modellenwerk van collega Naomi Lambrecht

 • de nieuwe personeelsleden die sinds begin september ons korps komen versterken zijn (en het zijn er nogal wat deze keer)

 • de meerdaagse verblijven van onze eerstes in Westmalle en onze vierdes in Dworp

 • enkele sportieve prestaties van leerlingen, zelfs tot in het buitenland toe

 • sportdagen, ontmoetingsdagen, toneel en filmvoorstellingen

   

  en over nog tal van andere activiteiten, bekeken door leerlingen en leerkrachten.