Dagindeling

Vanaf 1 september 2015

08.25 u – 09.15 u
Eerste lesuur
09.15 u – 10.05 u
Tweede lesuur
10.05 u – 10.20 u Pauze
10.20 u – 11.10 u Derde lesuur
11.10 u – 12.00 u
Vierde lesuur
12.00 u – 13.20 u Middagpauze
13.20 u – 14.10 u Vijfde lesuur
14.10 u – 15.00 u Zesde lesuur
15.00 u – 15.10 u Pauze
15.10 u – 16.00 u Zevende lesuur
16.00 u – 16.50 u Achtste lesuur (een aantal klassen in de derde graad; alleen op maan- of dinsdagen.)