Deze leerlingenraden hebben als doelstelling leerlingen vertrouwd te maken met participatie op school door de dialoog te bevorderen tussen enerzijds de leerlingen en anderzijds de directie en het personeel. De leden worden door en uit de leerlingen gekozen.

De school wil, door jongeren vertrouwd te maken met democratische beginselen en participatiemodellen, ook leefschool zijn. Leerlingen hebben hierin, naast de gewone lessituatie, de kans om allerlei aspecten van het school- en klasleven te bespreken. Zo kunnen zij een bijdrage leveren bij het zoeken naar de beste manier van werken op alle mogelijk gebieden.

Met de oprichting van leerlingenraden werd reeds in de jaren ‘70 een stap gezet in de richting van het decreet op basis waarvan vanaf 1 september 1999 elke school een leerlingenraad moet oprichten, wanneer ten minste een derde van de leerlingen erom vraagt.