Inschrijvingsmomenten tijdens de voorrangsperiode

Voorrangsperiode 1 voor 1A/1B:

van woensdag 28 februari 2018 tot en met dinsdag 13 maart 2018

Tijdens deze voorrangsperiode krijgen de volgende kinderen voorrang om in te schrijven:

 • broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in VLOT!. Ook stiefbroers en – zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen;
 • kinderen van VLOT!-personeel.

Inschrijvingsmoment op maandag 5 maart 2018 van 17 tot 20 uur. Je kan inschrijven in:

 • campus Sint-Lodewijkscollege voor 1A optie Latijn, Moderne en Socio-economische activiteiten

Let op: als de inschrijving niet gebeurt tijdens deze periode vervalt de voorrang.

 

Voorrangsperiode 2 voor 1A/1B:

van woensdag 14 maart 2018 tot en met dinsdag 27 maart 2018

Elke school reserveert in haar eerste leerjaar, conform de afspraken in het LOP, een aantal plaatsen voor leerlingen die voldoen aan bepaalde achtergrondkenmerken. Deze leerlingen worden ‘indicatorleerlingen’ genoemd. Tijdens deze inschrijvingsperiode kan iedereen inschrijven, maar elke school moet de afgesproken aantallen voor ‘indicator- en niet-indicatorleerlingen’ respecteren.

Inschrijvingsmoment op maandag 19 maart 2018 van 17 tot 20 uur. Je kan inschrijven in:

 • campus Sint-Lodewijkscollege voor 1A optie Latijn, Moderne en Socio-economische activiteiten

Let op: als de inschrijving niet gebeurt tijdens deze periode vervalt de voorrang.

 

 Inschrijvingsmomenten na de voorrangsperiode

Info- en openschooldagen

Zaterdag 5 mei 2018

Campus Sint-Lodewijkscollege: openschooldag van 13.30 tot 17.30 uurµ

 

Directie, lerarenkorps en leerlingen nodigen je uit tijdens de opendeurdag op zaterdag 5 mei.

De directie geeft uitleg over de verschillende studierichtingen op het College. Sta even stil bij het standje van de voorbije Paasreizen. Op de speelplaats zullen heel wat leerlingen enthousiast hun aangeleerde choreografie demonstreren. Woon een paar door leerlingen uitgevoerde wetenschappelijke proeven bij in het labo. In de computerklassen verneem je meer over onze typcursus en over de ICT-skills in het verschiet. In het vaklokaal voor Frans voeren leerlingen een dialoog. Bewonder in het technieklokaal de vaardigheden en in het P.O.-lokaal de creativiteit van onze leerlingen. De vakgroep economie legt je met plezier uit wat Topteam en Ecoman betekent voor onze derde graad en de leerkrachten Humane wetenschappen nemen je mee naar de dieptes van de menselijke psyche. Wetenschappenleerkracht Kitty Bossaer en haar collega’s leggen uit hoe ze je in het laatste jaar beter helpen voorbereiden om te slagen in de TAT-toelatingsproeven voor Arts en Tandarts, waar onze leerlingen traditioneel hoog boven het Vlaamse gemiddelde scoren. Dit is geen dag om te missen.

Meer info:
Telefonisch op het nummer 09 340 57 70 (elke werkdag van 8 u. tot 17 u., woensdag tot 14 u.) of
via het contactformulier op deze website.

 

Inschrijfmomenten na de info- en openschooldagen

Maandag 4 juni 2018

Campus Sint-Lodewijkscollege: van 17 tot 20 uur

 

Vrijdag 29 juni 2018

Campus Sint-Lodewijkscollege: van 9 tot 16 uur, voor iedereen en in het bijzonder voor leerlingen van Campus Sint-Teresiacollege.

 

Tijdens het schooljaar kun je voor informatie en inschrijvingen altijd terecht na afspraak. Meld je aan bij één van onze onthaalmedewerkers. Zij helpen je graag verder.

Tijdens de zomervakantie 2018:

 • Tijdens de maand juli
  • Van 2 tot 6 juli
   inschrijvingen van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 17 u. 30.
  • Op zaterdag 7 juli van 10 u. tot 12 u.
 • Tijdens de maand augustus
  • vanaf 16 augustus is de school opnieuw open
  • inschrijvingen kunnen elke werkdag (niet op zaterdag!) tussen 10 u. – 12 u. ’s ochtends en van 14 u. – 17 u. 30 in de namiddag.

 

Vanaf maandag 27 augustus 2018:

Inschrijvingen enkel nog mogelijk na afspraak. Meld je aan bij één van onze onthaalmedewerkers. Zij helpen je graag verder.

 

 

Voor informatie over de inschrijvingsmomenten in alle campussen, zie www.vlot.be